Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor


Politica de Confidențialitate  se referă exclusiv la site-ul www.labodegads.ro, aflat în proprietatea La Bodega Events SRL. Utilizând acest site, vă dați acordul pentru prezenta Politică de Confidențialitate.

Datele cu caracter personal și scopul utilizării lor

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

www.labodegads.ro respectă confidențialitatea datelor dumneavoastră. Nu vom folosi niciodată și sub nici o formă datele dumneavoastră de contact sau informațiile pe care ni le trimiteți în alte scopuri decât cele enunțate în prezenta Politică de Confidențialitate.

Colectarea și utilizarea informației

Informațiile cu caracter personal sunt colectate de www.labodegads.ro prin intermediul formularului de contact. Datele colectate prin formularul de contact nu vor fi distribuite niciunei terțe părți și vor fi folosite exclusiv în scopul comunicării dintre utilizatorul site-ului și administratorul acestuia.

www.labodegads.ro poate contacta utilizatorii telefonic sau pe adresele de email furnizate pentru mai multe informații cu privire la serviciile oferite. Utilizatorii pot opta pentru metoda de comunicare pe care o preferă în acest scop.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, prenumele, adresa de e- mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către www.labodegads.ro, de obicei de dvs., în vederea îndeplinirii scopurilor sus-menționate.

www.labodegads.ro va solicita furnizarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal, exclusiv în scopurile sus- menționate, în vederea desfășurării activității noastre curente și în vederea prestării serviciilor noastre.

Datele dvs. personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora.

www.labodegads.ro poate utiliza datele colectate în scopuri de analiză statistică a utilizatorilor acestui site.

Administrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.labodegads.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care utilizatorii le furnizează despre ei înșiși, un membru al familiei lor, ori o altă persoană.

Principii GDPR

Ori de câte ori vom prelucra date cu caracter personal, vom ține cont de următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență – datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”în mod legal, echitabil și transparent”;
 • Limitări legate de scop – datele dvs. vor fi colectate în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 • Reducerea la minimum a datelor – orice colectare de date personale va fi foarte bine analizată înainte solicitarea efectivă a datelor pe care urmează să le prelucrăm, care vor fi relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exactitatea informațiilor – operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fără întârziere sau șterse;
 • Limitarea stocării – datele trebuie păstrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrării asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezintă excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică, care se pot desfășura în anumite condiții;
 • Integritate și confidențialitate – prelucrarea datelor personale trebuie făcută în condiții de siguranță, care să includă ”protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

Drepturile utilizatorilor

www.labodegads.ro asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:

 • Dreptul de acces – vă permite obținerea detaliilor relevante prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificare – vă permite rectificarea datelor dvs. personale, dacă acestea au fost incorect prelucrate;
 • Dreptul de a fi uitat – vă permite ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • Dreptul la restrictionarea datelor prelucrate – va permite obtinerea restrictionarii procesarii datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam o astfel de exactitate);
 • Dreptul de a obiecta – va permite să va opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – va permite sa primiti datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in format electronic sau sa transmiteti aceste date altui operator de date.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de exemplu, prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție sau securitate socială).

Cum ne puteți contacta privind Politica de Confidențialitate?

 1. Folosind sectiunea contact